ديگه ,ندارم ,ندارم ديگهعجيب تو بن بست افتادم و ناي نجات خودمو ندارم و ديگه پذيرفتم مغلوب زندگي شدم ديگه قدرتي برا جنگيدن برا بودن ندارم!!!!! عجيب هوس كوبيدن و خراب كردن دارم!!!! ديگه ناي مقاومت ندارم ديگه اميدي برا هيچي ندارم !!!ديگه روحم تحمل جسمم و شرايطم رو نداره !!!!

ديگه باور  كردم كه تموم شد

منبع اصلی مطلب : رویای من
برچسب ها : ديگه ,ندارم ,ندارم ديگه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بن بست